Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kwiatpomaranczy
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaphilomath philomath
1017 a072
Reposted fromtwice twice viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
kwiatpomaranczy
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
kwiatpomaranczy
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
Do it for the people who want to see you fail
— Kick them & be proud
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaquotes quotes
4034 4799
kwiatpomaranczy
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
4514 a285
kwiatpomaranczy
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viasunlovers sunlovers
kwiatpomaranczy
4085 76be
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viajosephine josephine
kwiatpomaranczy
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat viarol rol
kwiatpomaranczy
4487 0191 500
"Ości" 1
kwiatpomaranczy
0406 79b6 500
"Ości" 16
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoezja poezja
kwiatpomaranczy
6917 166f 500
Reposted fromnyaako nyaako viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
9280 72f2 500
Reposted fromallnight allnight viaphilomath philomath
kwiatpomaranczy
2135 93b7 500

man-and-camera:

Indonesian Villa Mornings

2566 b956
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl